Welkom bij Stichting Fair Creations

Stichting Fair Creations is opgericht met als doel eerlijke kansen te creëren voor kinderen en vrouwen in Kenia. Dit doen wij op twee manieren:

  1. Door projecten van verschillende organisaties te sponsoren.
    Deze projecten verbeteren de omstandigheden van de kinderen. Wij hebben goede ervaringen met vrouwen projecten. Door hen op te leiden of en te trainen verbetert hun zelfredzaamheid waardoor hun kinderen nu naar school gaan.
  2. Door individuele kinderen te sponsoren.
    De meest directe manier van eerlijke kansen creëren voor kinderen is door het sponsoren van kinderen. Zodat zij naar school kunnen of bijvoorbeeld medische hulp kunnen betalen. Als sponsor van een kind ontvangt u regelmatig informatie over de activiteiten van onze stichting.

Op deze website leest u over ons werk en uw mogelijkheden om kinderen en vrouwen in Kenia concreet verder te helpen.

Juni 2017, aankoop van voedsel

Begin juni is er een berg voedsel ingekocht om het voedselprogramma te kunnen blijven uitvoeren. In totaal is er door 3 partijen 1500 euro bijeengebracht waarvan 590 euro door onze stichting. Er is nog 1500 euro nodig om tot augustus het voedselprogramma te kunnen blijven uitvoeren. We hopen dat donateurs willen bijdragen.